Radar opadów  z widokiem na opad deszczu

Radar opadów – widok na wszystkie rodzaje opadów

Radar opadów – Informacje podstawowe

Rada opadów to inaczej radar meteorologiczny, który służy do obserwowania i analizowania opadów w zależności od tego, gdzie się znajdują, jaką mają intensywność, w jakim kierunku się przemieszczają i czym się różnią. Radar opadów służy również do prognozy pogody, skutecznie określając czas i termin wystąpienia opadów.

Radary umożliwiają obserwowanie na żywo, w czasie rzeczywistym loty opadów. Równocześnie powstają nowe i sprawne aplikacje, dostępne dla wszystkich. Po otworzeniu aplikacji lub strony internetowej, w łatwy sposób możemy dowiedzieć się w jakim rejonie, jakim województwie czy mieście występują opady o różnych cechach charakterystycznych.

Są prawdziwą prognozą, dzięki której swobodnie zdobywamy informacje o czasie teraźniejszym oraz o dniach przyszłych. Wpływają skutecznie na planowanie dni wolnych i wycieczek po państwie jak i zagranicznych rejonach.

Intensywność jest różnorodna, zaznaczona w innych odcieniach danego koloru na internetowych radarach opadów. Zaczynając od najjaśniejszego niebieskiego – intensywność opadów charakteryzująca się lekkością, nieco ciemniejszego – umiarkowanego oraz najciemniejszego niebieskiego, czyli najsilniejszych opadów.

Dostępne są również prognozy pogody na przyszłe godziny, zarówno jak i dni.

W jaki sposób działa radar opadów?

Radar meteorologiczny wysyła w teren impulsy fal elektromagnetycznych. Dzięki owemu działaniu, odbierają odbite fale od „stojących na drodze” obiektów znajdujących się w atmosferze. Zależne jest to od dostępności i skuteczności poszczególnych radarów meteorologicznych.

Z czego składa się radar opadów?

Nadajnik, który ingeruje w tworzenie sygnałów elektromagnetycznych, odznaczając się niewielkimi impulsami. Impulsy przybierają wysoką, bo ponad setną, sięgającą aż po tysiąc moc liczoną w kilowatach o wysokiej częstotliwości.

Odbiornik, którego zadaniem jest odbieranie sygnałów stworzonych przez nadajnik – impulsów elektromagnetycznych. Są znacznie słabsze niż sygnały tworzone i wysyłane przez nadajnik, ale zdecydowanie wystarczą, aby taki sygnał odebrać

Antena nadawczo-odbiorcza, zajmująca się przyjmowaniem impulsów elektromagnetycznych z wysoką częstotliwością. Po krótkim czasie wysyła je w przestrzeń.

Przełącznik nadajnik-odbiornik. Skupia się na podłączeniu anteny w stronę nadajnika i może w każdej chwili go odłączyć, wskutek czego podłącza się do odbiornika. Dzięki niemu, możliwe staje się zabezpieczenie odbiornika przed dużym nasileniem impulsów elektromagnetycznych pochodzących z nadajnika.

System sterujący radarem. Nie inaczej, jest to oprogramowanie, które służy do sterowania pracy i zarządzania całego radaru. Wykonuje i dopuszcza między innymi zmianę kierunku anteny i wykonuje pozostałe czynności związane z obowiązkami radarów meteorologicznych.

Skąd biorą się opady?

Tlenek wodoru nazywany także oksydanem jest związkiem chemicznym. Powstaje wskutek połączenia dwóch atomów wody (H₂) z jedną cząstką atomu tlenu (O). Chemicznie powstaje woda (H₂O).

Po powstaniu i zebraniu się na danym terenie wody (zbiorniki wodne czy ląd), promienie słoneczne umożliwiają parowanie wody, z których tworzą się chmury. Z czasem ich masa rośnie i powiększa się nazbieraną ilością wody, dopóki nie zaczynają spadać. Ze stanu gazowego, powstaje z powrotem stan ciekły. Inaczej nazywa się to zachodzenie kondensacją.

Gdzie najczęściej występują opady?

Opady najczęściej występują w klimacie równikowym i jego strefach oraz w klimacie zwrotnikowym monsunowym. Strefa równikowa charakteryzuje się wilgocią oraz sporą ilością promieniowania słonecznego. Znana jest z częstych procesów termodynamicznych.

Powietrze jest pokaźnie nagrzewane oraz wznosi się w górę. Powstaje dzięki temu niż baryczny (składający się z układów formalnych, nazywanych również cyklonem. Jest to często występujące zjawisko pogodowe). Docierając do warstw troposfery, czyli najniższej warstwy atmosfery kuli ziemskiej znacznie się ochładza i kondensuje.

Dzięki skraplaniu powstaje deszcz zenitalny, wyróżniający się intensywnymi opadami.

W jakim mieście na świecie występuje najwięcej opadów?

Miasteczko Mawsynram znajdujące się w Indiach, położone w górach Khasi uważane jest za najbardziej deszczowe miejsce na całej planecie. Nie jest tak bez powodu, ponieważ suma opadów w ciągu roku wynosi nawet 11 870 mm. Dla porównania najwyższe roczne sumy opadów deszczu w Polsce znajdują się w Tatrach, bo osiągają 1700 mm.

Jakie miejsce uznane jest za najbardziej suche?

Pustynia Atacama położona w Ameryce Południowej, niedaleko granic między Peru oraz Chile, uznawana jest za najbardziej suche miejsce planety. Deszcz tam nie padał od pięciuset lat, a dopiero w niedawnych latach pierwszy raz pustynia znalazła się pod opadami.

W 2015 roku wystąpiły na pustyni pierwsze opady. Naukowcy sugerują, że jest to spowodowane znacznymi zmianami klimatu, powstałymi przez globalne ocieplenie.

Jak można się spodziewać, deszcz nie wpłynął na rozwój życia na pustyni Atacama, a odwrotnie. Powstały zniszczenia i ubytki w drobnoustrojach, znajdujących się w suchym dotychczas regionie.